Parafia pw. MB Królowej Polski w Łętowem

➥ AKTUALNOŚCI


WAŻNA INFORMACJA:

Podczas piątkowych obrad Konferencji Episkopatu Polski biskupi podjęli decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostają zniesione w każdej diecezji z dniem 20 czerwca br., czyli - od następnej niedzieli!


DEKRET Prot. n. 866/20/I dostępny również w pliku .pdf.

KOMUNIKAT:

W związku z dużym przyrostem nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i nowych wytycznych z tym związanych, w trosce o wzajemne bezpieczeństwo, odwołujemy odwiedziny chorych w domach w piątek 6.11.2020.
Jednocześnie informujemy, że prosimy nas wzywać w sytuacjach zagrożenia życia. Wszystkim życzymy zdrowia i Bożej opieki
INFORMACJA o gablocie
2020.10.04., niedziela

W Dniu Papieskim 11 października o godzinie 10.45, odbędzie się w naszej parafii uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego wraz z tablicą upamiętniającą trzykrotną wizytę Jana Pawła II w Łętowem.


Drodzy Parafianie!

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie piękne słowa życzeń Wielkanocnych i pozdrowień otrzymanych od Was w różnej formie i na sposób, jaki jest możliwy w czasie pandemii! Dziękujemy za wszystkie żywnościowe dary na świąteczny stół! Wasza pamięć o nas i hojność serc, bardzo nas wzrusza i daje duchową siłę w tych niełatwych dla wszystkich dniach.

Pragnę też podziękować paniom za przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu, a Wam wszystkim za udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w piątek i sobotę, oraz za tak piękną, rodzinną adorację Krzyża w Wielkopiątkowy wieczór… Dziękuję za przedpołudniowy czas… w Wielką Sobotę! Panu Jackowi gorące podziękowanie za wielkanocną i z Niedzieli Miłosierdzia Bożego transmisję Mszy św. z naszego kościoła!

Bardzo serdecznie pragnę również podziękować za Waszą materialną troskę o parafię w tym okresie. Za wszystkie składane w przeróżny sposób ofiary, na jej bieżące utrzymanie… osobiście, w kościele, na plebanii oraz na parafialne konto. Bóg zapłać za to ważne poczucie wspólnej odpowiedzialności za parafię!

Tak bardzo chcemy już przeżywać w pełnej, naszej parafialnej wspólnocie Msze św. i nabożeństwa w kościele i korzystać z sakramentów św. Wiem, że takie pragnienia są również w Waszych sercach. Ufam, że rządzący, już wkrótce podejmą mądre i roztropne decyzje zezwalające na większy udział wiernych w Mszach św. i nabożeństwach. Od 20 kwietnia w związku z zasadą: 1 osoba na 15 m2,  również obowiązującą w kościołach, będzie mogło uczestniczyć na Mszy św. w niedzielę i dzień powszedni w naszym kościele jednorazowo 22 wiernych i 12 osób w dolnym kościele. Serdecznie zapraszamy!

Rodziców dzieci, które mają przystąpić do I Komunii świętej, prosimy o cierpliwość i kontynuowanie duchowego przygotowywania dzieci, będąc w kontakcie z ks. Piotrem. Tak jak czytaliście w Komunikacie Kurii ( tekst znajduje się w Aktualnościach, poniżej... ) celebracja I Komunii będzie możliwa po przywróceniu zajęć szkolnych i zniesieniu limitu ograniczonej obecności wiernych w kościele. W związku z tym Uroczystość I Komunii Waszych dzieci, która miała być 10 maja, nie jest możliwa. W miarę rozwoju sytuacji w porozumieniu z Waszymi przedstawicielami podejmiemy stosowne decyzje, o których zostaniecie natychmiast poinformowani!

Drodzy parafianie!

Jeszcze raz bardzo serdecznie Was proszę abyście byli otwarci na jakiekolwiek potrzeby tych, którzy mieszkają blisko Was, a zwłaszcza ludzi starszych i chorych. Prosimy, aby informować nas o potrzebnej pomocy dzwoniąc na parafialny numer telefonu lub osobiście w kancelarii parafialnej.

Pomimo ograniczeń, które przeżywamy wszyscy, niech pokój, którym Zmartwychwstały Pan obdarza Apostołów i nas wszystkich, trwa w Was, nieustannie napełnia nadzieją na lepsze jutro i daje siłę wzrastania w rodzinnej miłości. Módlmy się wszyscy za siebie nawzajem i upraszajmy u Boga ustanie pandemii śmiercionośnego wirusa. Pokój Wam wszystkim na ten trudny czas i niech dobry Bóg Wam błogosławi!

ks. proboszcz Jan

W II Niedzielę Wielkanocną 19 kwietnia z naszego kościoła parafialnego będzie transmitowana Msza święta o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy parafian do uczestniczenia w tej Mszy świętej.

Ks. Proboszcz


Bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/embed/Uz9wTBx8pfk

Drodzy Parafianie!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas radości, ufności i nadziei! To wielkie zwycięstwo życia na śmiercią! Pan Jezus Zmartwychwstał i pokonał szatana, grzech i śmierć!

Przeżywamy Wielkanoc inaczej niż zazwyczaj. Szaleje pandemia wirusa, która wyzwala ludzki lęk i niepokój, troskę o własne zdrowie i bliskich. Towarzyszy nam modlitwa o ustanie pandemii, o zdrowie dla chorych, o Boże błogosławieństwo dla wszystkich opiekujących się nimi i za wszystkich odpowiedzialnych za nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Nie możemy uczestniczyć w świątecznej Eucharystii, pojechać do naszych bliskich, by przeżyć radość Wielkanocy z nimi i złożyć bezpośrednio życzenia. Jest to czas trudny dla nas wszystkich… Jednak pośród nas i z każdym z nas osobiście jest Zmartwychwstały Pan!

W imieniu własnym oraz księży Lesława i Piotra życzymy Wam zdrowych, Błogosławionych i obfitych w potrzebne łaski Świąt Zmartwychwstania Pana. Niech Jezus, Zwycięzca śmierci pokona wszystkie Wasze słabości, trudności, niepokoje i obawy o jutro. Niech napełni Wasze serca swoim pokojem i nadzieją, oraz niezachwianą radością w ostateczne zwycięstwo prawdy, miłości i Życia!

Pokój Wam i radosnych świąt Wielkiej Nocy!

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego z naszego kościoła parafialnego o godzinie 10.45 była transmitowana Msza święta.


Bezpośredni link do transmisji: https://youtu.be/93Ie2Vx3Uyk

DRODZY PARAFIANIE!

Przeżywamy wszyscy wyjątkowy Wielki Post. Duchowe przeżycia związane z rozważaniem Męki Pana Jezusa i daru zbawienia łączymy z fizycznymi ograniczeniami naszego codziennego życia spowodowanymi epidemią koronawirusa, która oprócz ludzkiego lęku niesie doświadczenie choroby wielu naszych braci i sióstr, ale też i dramatu śmierci. Łączmy się wszyscy w ich bólu i wspierajmy naszą modlitwą, a za siebie bądźmy wzajemnie odpowiedzialni wypełniając te wszystkie zalecenia, które przedstawiają nam ludzie odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Wspierajmy też naszą gorącą modlitwą wszystkich lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i różnych służb, oraz wolontariuszy, również z naszej parafii, którzy z tak wielkim poświęceniem i narażeniem własnego życia służą wszystkim chorym i będącym poddanym kwarantannie.

Zwykle czas Wielkiego Postu przeżywaliśmy we wspólnocie parafialnej gromadząc się licznie na niedzielnej Eucharystii i nabożeństwach pasyjnych. Teraz tego czynić nie możemy… Jest to dla nas wszystkich trudne doświadczenie. Nas kapłanów i Was wiernych…. Bardzo nam brakuje waszej fizycznej obecności, dlatego sprawując Msze św., zwłaszcza w niedzielę wpatrujemy się w puste ławki i przypominamy sobie Wasze twarze, i wasze miejsca w tych ławkach… Modlimy się, aby ten trudny czas szybko i bezpiecznie minął i żebyśmy mogli na nowo cieszyć się wspólną obecnością na przeżywaniu tego, co dla nas Najświętsze i najważniejsze, na wspólnej Eucharystii i korzystaniu z sakramentów świętych. Teraz każdego dnia po wieczornej komplecie, przed zaśnięciem błogosławię Was i całą parafię z okna mojego pokoju zawierzając Was Bogu.

Spróbujmy razem popatrzeć na to wyzwanie tegorocznego Wielkiego Postu nieco głębiej… Doświadczenie osamotnienia, zamknięcie w domach, ograniczenia zewnętrzne, obawa przed jutrem niech pomoże nam w zrozumienia tego co przeżywał Jezus, nasz Zbawiciel od chwili pojmania, aż po konanie na Golgocie… Zdradę i zaparcie apostołów, osamotnienie Ogrójca i więzienia, spętane ręce i nogi, ciężar Krzyża – naszych grzechów… Sądzę, że teraz, gdy przeżywamy naszą „domową samotność”, lepiej rozumiemy cenę naszego Zbawienia i możemy nie tylko duchowo, ale i fizycznie wejść w Misterium Jezusowej Męki, ponieść razem z Jezusem ciężar naszych grzechów i autentycznie uczestniczyć w naszym Zbawieniu. Być z Jezusem w środku dramatu Krzyża! Niech to nam pomoże w naszym nawróceniu, ożywieniu naszej wiary, miłości do Boga, wdzięczności Bogu, a także w miłości do bliźnich i do zobaczenia na nowo, jak wielkim darem jest drugi człowiek, gdy teraz brakuje nam wzajemnej fizycznej obecności…

Przed nami Wielki Tydzień. Do środy celebrujemy Msze św. z udziałem 5 osób i prosimy, aby bezwzględnie uczestniczyli w nich tylko Ci, którzy zamówili intencje, w Niedzielę Palmową również! Natomiast Celebrację Triduum Paschalnego będziemy przeżywać zgodnie z poleceniem Watykańskiej Kongregacji, sami, bez Waszego udziału… Bolesne i trudne dla nas wzajemnie doświadczenie. Dla nas kapłanów zwłaszcza Wielki Czwartek, dzień ustanowienia kapłaństwa, dzień bez Waszej fizycznej obecności, obecności tych, którym mamy służyć… Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, Liturgię Męki Pańskiej i Wigilię Paschalną będziemy rozpoczynać o godz. 17.30. Będziemy się gorąco modlić za Was Kochani Parafianie, dlatego prosimy łączcie się z nami w modlitwie w swoich domach o tej właśnie godzinie. Spotkajcie się wtedy w domach na wspólnej rodzinnej modlitwie, a potem dzięki Telewizji Polskiej i TV Trwam uczestniczcie w Celebracjach Triduum transmitowanych z Jasnej Góry codziennie o godz. 18.00, przeżywając, je tak jakbyście byli w naszym parafialnym kościele!

Proponujemy taką domową celebrację tych dni:

W Niedzielę Palmową przygotujcie Palmę, umieśćcie ją na rodzinnym stole i ojciec rodziny niech pobłogosławi palmę: „Módlmy się. Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków”. Amen.
Potem matka rodziny lub któreś dziecko niech oczyta tekst Męki Pańskiej z ewangelii według św. Mateusza 26,14 – 27,66. Po ewangelii chwila ciszy, wspólna rodzinna modlitwa i ojciec niech pobłogosławi całą rodzinę. Eucharystię przeżyjcie dzięki transmisji telewizyjnej.

W Wielki Czwartek od rana umieśćmy w eksponowanym oknie domu, aby był widoczny z drogi, obraz „Ostatnia wieczerza”, albo inny obraz Pana Jezusa. Pomódlcie się razem chwilę o godz. 17.30 polećcie również w modlitwie Bogu nas kapłanów, a po obejrzeniu transmisji telewizyjnej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, obraz z okna postawcie na rodzinnym stole, przykryjcie go symbolicznie przeźroczystym materiałem, zapalcie dwie świece ( „rodzinna ciemnica” ) i chwilę wspólnie adorujcie Pana Jezusa w ciszy, a potem zaśpiewajcie pieśń „ Pan Jezus już się zbliża…”. Na końcu niech ojciec pobłogosławi całą rodzinę.

W Wielki Piątek od rana umieśćcie w eksponowanym oknie większy Krzyż, a drugi na rodzinnym stole, obok dwie świece ( zapalajmy je tylko podczas wspólnej modlitwy ). Jeśli to możliwe o godz. 15.00 odprawcie rodzinnie Drogę Krzyżową. ( Teksty dostępne w modlitewnikach lub internecie, można swoimi, krótkimi słowami… ). Pomódlcie chwilę razem o godz. 17.30, a w trakcie transmisji telewizyjnej Liturgii Męki Pańskiej gdy będzie moment odsłonięcia i adoracji Krzyża ojciec rodziny niech podniesie wysoko Krzyż z waszego rodzinnego stołu, a każdy z domowników przez podejście i przyklęknięcie odda część Krzyżowi. Po zakończeniu transmisji pomódlcie się chwilę przy Krzyżu, a potem ojciec niech wszystkich Krzyżem pobłogosławi.

W Wigilię Paschalną od rana umieśćcie w eksponowanym oknie świecę chrzcielną, a drugą obok symbolicznego „Bożego Grobu” ( można samemu wcześniej przygotować, mała figurka, czy obraz Pana Jezusa, troszkę płótna lub papieru ) na rodzinnym stole. Przed południem można przy rodzinnym stole chwilę indywidualnie adorować Jezusa w grobie. O godz. 17.30 zróbcie krótką adorację wspólną. Tym razem niech mama rodziny przygotuje modlitwę i ją poprowadzi ( można z modlitewnika ), a trakcie oglądania Transmisji telewizyjnej z Celebracji Wigilii Paschalnej gdy nastąpi moment odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalcie wszyscy świece i odpowiadając głośno na słowa kapłana wyznajcie wiarę i odnówcie przyrzeczenia chrzcielne. Po zakończeniu liturgii umieśćcie w eksponowanym oknie obraz lub figurę Pana Jezusa Zmartwychwstałego lub inny przybierając go zielenią. Niech będzie w oknie przez Oktawę Wielkanocy.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego jak zawsze czas wspólnego śniadania. Przygotowane pokarmy niech pobłogosławi ojciec lub matka, albo senior rodziny.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny mówi:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy żegnają się i odpowiadają:
Amen.
Ojciec rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny kieruje do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego z Ewangelii św. Jana 20, 1 -9

Następnie ojciec rodziny wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:


W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:


Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu. Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.Życzenia i wspólny śpiew: „Wesoły nam dziś dzień…” lub „Zwycięzca śmierci… Potem Msza św. ? Chyba jeszcze w TV z Jasnej Góry lub Watykanu. Jeżeli wrócą ograniczenia do możliwości obecności 50 osób na Mszy św., to w Wielkanoc Msze św. będziemy odprawiać od godz. 6.00 do 12.00 co godzinę. Oczywiście bez procesji rezurekcyjnej.

To są nasze propozycje na przeżycie tego Świętego Czasu Wielkiego Tygodnia jak najlepiej w gronie rodzinnym. Jeżeli otrzymamy jeszcze jakieś informacje z Episkopatu lub od ks. Abpa Marka to umieścimy je również na stronie wraz z życzenia Wielkanocnymi.

Ks. Jan ze współbraćmi: Lesławem i Piotrem


P. S.

Zachęcamy Was do Komunii świętej duchowej w te dni. Krótkie informacje na ten temat.

ŻAL DOSKONAŁY I KOMUNIA DUCHOWA

ŻAL DOSKONAŁY W PRAKTYCE:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;
4) [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).
6) przystąpić do spowiedzi świętej, natychmiast po ustaniu niemożliwości ( po ustaniu pandemii )

KOMUNIA DUCHOWA W PRAKTYCE:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.

Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.

Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA – a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy…). W innych przypadkach zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia ( dostępne w internecie ), a przed aktem komunii duchowej odmówić Modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.RAPORT
Zalecenia technologiczne i materiałowe do celów remontowych wykonane po wizycie na obiekcie dnia 02.04.2014.
! .pdf

Ogłoszenia Parafialne: Zbiórka na remont kościoła
2014.03.09, niedziela

W naszej Parafii odbywa się zbiórka na remont kościoła.

Nasi Radni i Członkowie Grupy Wsparcia przejdą po domach. Każda rodzina będzie miała swoją kartę, na której zbierający wpiszą kwotę , a darczyńca może się podpisać. Dziękujemy wszystkim składającym ofiary za współpracę i zrozumienie.

Pieniądze będą składane na koncie w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.

Numer konta jest podany na stronie internetowej naszej Parafii, w gablocie, i na stoliku pod chórem kościoła:

Parafia Rzymsko- Katolicka P. W. M.B. Królowej Polski
34-733 Łętowe 311
93 8808 0006 0010 0003 3473 0005
Ofiara na remont Kościoła pw. M.B. Królowej Polski w Łętowem

Prosimy o życzliwe przyjęcie naszych Radnych, którym dziękujemy za pracę i zaangażowanie dla naszej społeczności Łętowe.Z tego konta będziemy opłacać wszystkie wydatki związane z remontem naszej świątyni.Upoważnieni są do niego dwie osoby z Rady Parafialnej i ks. Proboszcz.

Ks. Zdzisław Sawka MS

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży: Akcja 1%
2014.02.23., niedziela

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% z podatku na nasz Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette.

Informujemy także, że Fundusz w zeszłym roku wsparł dzieci i młodzież z naszej parafii kwotą:
8 tysięcy złotych.

www.fundusz.saletyni.pl

Składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy dar, czy to w formie darowizny czy też przekazując 1% procent podatku na działalność funduszu. Na tablicy ogłoszeń jest podany numer KRS oraz inne dane dotyczące Funduszu.

ks. Jerzy Makula
tel. 797-00-20-26

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
im. Matki Bożej z La Salette
Jakub Bałaziński
ul. Tuwima 5, 34-500 Zakopane
tel. 18 201-29-39, 797-00-20-25

Ogłoszenia Parafialne: Odnośnie cmentarza
2012.10.13., niedziela

Zbliża się miesiąc listopad i konieczność oczyszczenia grobów naszych bliskich. Przypominamy i prosimy o zachowanie porządku na cmentarzu.

Prosimy o segregowanie śmieci:

ZAGRODA z desek - odpady organiczne
(np. trawa, wieńce żywe, rośliny bez worków foliowych)

DO kontenera - odpady sztuczne
(np. szkło, plastik, kwiaty sztuczne)


Prosimy też aby uporządkować groby tych, którzy nie mają już rodziny, będzie to wyraz naszej wiary i miłosierdzia. Prosimy aby przy robieniu porządków nie wyrzucać śmieci gdzie nam jest wygodnie tzn. pod ogrodzenie, przy grobach lub za kaplicę. Niestety takie przypadki się zdarzają. Dziękujemy bardzo za troskę i zrozumienie.

Ks. Zdzisław Sawka
PROBOSZCZ

Z Kroniki Parafii: Droga Krzyżowa z 1998 roku
2013.02.16, sobota

Wczoraj w naszym kościele odprawiliśmy po raz pierwszy od rozpoczęcia Wielkiego Postu, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nie jeden z nas pamięta Misterium Męki Pańskiej z 1998 roku. Na trasie dwóch kilometrów począwszy od Mszany Górnej do Kościoła Parafialnego w Łętowem, tłum wiernych uczestniczył w pieszej Drodze Krzyżowej.

Od tamtego wydarzenia minęło już 15 lat! Zachęcamy do obejrzenia filmu.Dziękujemy Panu Damianowi Węglarzowi za udostępnienie filmu.

60 LAT POSŁUGI MISJONARZY SALETYNÓW W ŁĘTOWEM
2012.11.10, sobota

19 września 1846 roku w małej górskiej miejscowości we Francji, w La Salette niedaleko Grenoble, Piękna Pani objawia się dwojgu młodym pastuszkom. Zbadania wiarygodności tego cudownego zdarzenia podejmuje się ks. Philibert de Bruillard, biskup tamtejszej diecezji, niezwykle gorliwy i zasłużony dla kościoła francuskiego pasterz. Mimo wielu głosów krytycznych, szybko staje się gorącym orędownikiem saletyńskiego posłania. 19 września 1951 r. - po pięciu latach trudnej i wnikliwej pracy - w Liście Pasterskim potwierdza prawdziwość objawień, a tym samym uprawnia do oddawania publicznej czci Matce Bożej z La Salette. Sam objawienia saletyńskie uważa za największe i najważniejsze wydarzenie w swoim życiu. Już w maju 1952 r. rozpoczyna budowę bazyliki w La Salette.

Na tym nie poprzestaje: mając głęboko w sercu nakaz Matki Bożej "A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi!", w Liście Pasterskim z dn. l maja 1852 r., informuje diecezjan o utworzeniu zespołu kapłanów, którzy będą mieli pieczę nad miejscem pielgrzymkowym. "Kapłani ci - głosił list - będą nazywać się Misjonarzami Matki Bożej z La Salette, ich powstanie i istnienie będzie zarówno jak i sama świątynia wiecznym pomnikiem i pamiątką miłościwego objawienia Maryi [...]. Nikt nie może w to wątpić, ze Najświętsza Maryja Panna objawiła się na La Salette dla całego świata.”.

Dokładnie 100 lat później, 23 października 1952 r., do innej małej górskiej miejscowości, tym razem w Polsce - do Łętowego – przybywa pierwszy Misjonarz Saletyn, ks. Bronisław Młynarski, miesiąc później pierwszym saletyńskiem proboszczem zostaje ks. Józef Sroka MS.

I tak już od 60 lat, dzięki ofiarnej posłudze Księży Misjonarzy Saletynów, możemy powierzać swoje smutki, troski i radości Pięknej Saletyńskiej Pani.

Drodzy Kapłani, w imieniu wszystkich parafian, za Waszą gorliwą duszpasterską pracę, za mądrość, cierpliwość i zapał, składamy serdeczne „Bóg zapłać!”Śp. ks. Bronisław Młynarski MS


Misjonarze
Matki Bożej z La Salette
pracujący w Łętowem

więcejŚp. ks. Józef Sroka MS

[Źródło: Łętowe i okolice : dawniej i dziś / ks. Józef Pochwat MS, Kraków 2002]


Baner_LaSalette (280x76px) Credo św. Faustyny - ks. Józef Pochwat SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOSIERDZIE. STUDIUM «KAZAŃ DO LUDU» ŚW. CEZAREGO Z ARLES - KS. JÓZEF POCHWAT MS