Parafia pw. MB Królowej Polski w Łętowem

➥ AKTUALNOŚCI

« Dlatego powtarzam raz jeszcze: MIEJCIE ODWAGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWI! »

~ papież Franciszek

Rekolecje Wielkopostne: Plan
2018.03.24, niedziela

KOLĘDA W PARAFII ŁĘTOWE: PLAN
2015.12.21, poniedziałek


PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia :

1. Ks. Proboszcz, od godz.: 900:
Derczaki, Folwark, Zagronie, Paliwody, Snozy, Podgronie, Młaka, Nowaki

2. Ks. Marcin, od godz.: 900:
Klimki, Adamy

3. Ks. Grzegorz, od godz.: 900:
Kuczaje


WTOREK, 29 grudnia :

1. Ks. Proboszcz, od godz.: 1200:
Krzystki, Antosze, Mysze, Drewniakówka, Zagrody

2. Ks. Marcin, od godz.: 900:
Bulaki, Węglarze, Wójciaki

3. Ks. Grzegorz, od godz.: 900:
Cierpiele, Łącki, Pajdy, Danaje


ŚRODA, 30 grudnia :

1. Ks. Marcin, od godz.: 900:
Wydry, Palace

2. Ks. Proboszcz, od godz.: 900:
Niedojady, Michory, Prośki

3. Ks. Grzegorz, od godz.: 900:
Kuligi, Zęby, Trybusy

Ogłoszenie: Duszpasterstwo Pielgrzymkowe
2015.09.12, sobota

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe La Salette zaprasza na pielgrzymki do:

1. Ziemi Świętej w dniach 6-14.10.2015
2. Turcja w dniach 13-23.10.2015
3. Meksyk w dniach 30.11.-14.12.2015

Szczegóły wyjazdów na stronie www.pielgrzymki.saletyni.pl lub telefonicznie
w biurze DP La Salette.

Warto Obejrzeć: Galeria Zdjęć
2015.07.02, czwartek

Serdecznie zapraszam do obejrzenia zaktualizowanej Galerii Zdjęć.

Pojawiły się nowe albumy ze zdjęciami:
• Boże Ciało (4 VI 2015)
• Remont dachu kościoła (20 VI 2015)

Melania

WIELKI POST: Triduum Pashalne
2015.03.29., niedziela

Wchodzimy w czas bezpośredniego przygotowania do Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy - Zmartwychwstania Pańskiego.

Święte dni - Triduum Paschalne rozpoczyna się liturgią Wieczerzy Pańskiej w czwartek wieczór i trwa do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania.

PLAN TRIDUUM ! .pdf

PORZĄDEK ADORACJI WIELKOPOSTNYCH

WIELKI POST: Rekolekcje
2015.02.22., niedziela

W naszej parafii będziemy przeżywać Rekolekcje Wielkopostne od 1 marca do 4 marca, które poprowadzi ks. Maciej Kucharzyk saletyn dyrektor Saletyńskiego Referatu Misji i Rekolekcji.

PLAN REKOLEKCJI ! .pdf

RAPORT
Zalecenia technologiczne i materiałowe do celów remontowych wykonane po wizycie na obiekcie dnia 02.04.2014.
! .pdf


2014.04.13., niedziela

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 12.04.2014 roku,

Zmarła
zaopatrzona Sakramentami Świętymi

Aniela Kuczaj
z os. Kuczaje, Łętowe 14

Informacja o pogrzebie:
15 kwietnia 2014, wtorek
Godzina 12:30 - Wyprowadzenie Zmarłej z domu żałoby
Godzina 13:00 - Nabożeństwo Żałobne
w Kościele Parafialnym w Łętowem


Polecamy Zmarłą naszej modlitwie.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,
a Światłość Wiekuista niechaj Jej świeci.

Pogrążona w żałobie
RODZINA

Konferencja: Żyć Pytaniami
2014.03.16, niedziela

Proszę cię ze wszystkich sił, bądź cierpliwy w stosunku do wszystkiego, co jest nie rozwiązane w twym sercu, i postaraj się pokochać same pytania. Nie szukaj odpowiedzi, których nie można ci udzielić, ponieważ nie byłbyś w stanie nimi żyć. Trzeba żyć wszystkim. Teraz musisz żyć pytaniami. Być może później, w jakimś odległym dniu, stopniowo, nie zauważywszy tego, zaczniesz żyć odpowiedzią. To wszystko, co przychodzi , jeśli tylko bierze się z twej woli, z jakiejś potrzeby twego najgłębszego bytu, przyjmuj z wielką troską i wyzbądź się nienawiści. ( Rilke )

Pan Bóg powiedział do Mojżesza: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz. To zalecenie Boga nosimy w sobie i pragniemy aby być kimś wielkim, doskonałym i świętym. Chcemy też poznawać i zgłębiać naturę Bożą, bo przeczuwamy, że w tym jest dla nas spełnienie i odnalezienie najgłębszego sensu naszej egzystencji. Świętość w nas to wpatrywanie się w samego Boga. Słuchanie Jego głosu.

Dostrzeganie też tego co nosimy w sobie. A nosimy wiele sprzeczności, bólu i niezgody na to co nas otacza ale też trudno nam się zgodzić na siebie. Nie łatwo być tym czym jesteśmy. Chcielibyśmy raczej być jak Pan Bóg, doskonały, święty w niczym nie wykazujący braku. Wtedy, tak nam się wydaje, bylibyśmy szczęśliwi, bo nikt nie mógłby nam niczego zarzucić. Pan Bóg każe nam mieć miłość do bliźniego. Miarą tej miłości jest miłość samego siebie. Zatem trzeba abyśmy się zgadzali na siebie samych. Cieszyli się swoim życiem, mieli poczucie swojej godności i wartości. A przede wszystkim abyśmy nie dopuszczali do siebie nienawiści wobec nas samych.

Aby siebie kochać i akceptować potrzebujemy dostrzegać w nas obecnego Boga. To On w nas żyje, stworzył nas na swoje podobieństwo i swój obraz. Nasza inicjatywa polega na ciągłym poszukiwanie oznak obecności Bożej. Psalmista powie „ szukajcie Boga, a ożyje wasze serce.

Niech zatem rodzą się w nas pytania o to czego jeszcze nie wiemy i nie rozumiemy. Wierzymy, że przyjdzie taki czas gdy Bóg przyjdzie do nas z pełnymi odpowiedziami i odkryje przed nami swoją obecność i bliskość. Wtedy będziemy prawdziwie świętymi na Jego wzór i podobieństwo. Amen

Ks. Zdzisław Sawka MS

Ogłoszenia Parafialne: Zbiórka na remont kościoła
2014.03.09, niedziela

W naszej Parafii odbywa się zbiórka na remont kościoła.

Nasi Radni i Członkowie Grupy Wsparcia przejdą po domach. Każda rodzina będzie miała swoją kartę, na której zbierający wpiszą kwotę , a darczyńca może się podpisać. Dziękujemy wszystkim składającym ofiary za współpracę i zrozumienie.

Pieniądze będą składane na koncie w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.

Numer konta jest podany na stronie internetowej naszej Parafii, w gablocie, i na stoliku pod chórem kościoła:

Parafia Rzymsko- Katolicka P. W. M.B. Królowej Polski
34-733 Łętowe 311
93 8808 0006 0010 0003 3473 0005
Ofiara na remont Kościoła pw. M.B. Królowej Polski w Łętowem

Prosimy o życzliwe przyjęcie naszych Radnych, którym dziękujemy za pracę i zaangażowanie dla naszej społeczności Łętowe.Z tego konta będziemy opłacać wszystkie wydatki związane z remontem naszej świątyni.Upoważnieni są do niego dwie osoby z Rady Parafialnej i ks. Proboszcz.

Ks. Zdzisław Sawka MS

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży: Akcja 1%
2014.02.23., niedziela

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% z podatku na nasz Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette.

Informujemy także, że Fundusz w zeszłym roku wsparł dzieci i młodzież z naszej parafii kwotą:
8 tysięcy złotych.

www.fundusz.saletyni.pl

Składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy dar, czy to w formie darowizny czy też przekazując 1% procent podatku na działalność funduszu. Na tablicy ogłoszeń jest podany numer KRS oraz inne dane dotyczące Funduszu.

ks. Jerzy Makula
tel. 797-00-20-26

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
im. Matki Bożej z La Salette
Jakub Bałaziński
ul. Tuwima 5, 34-500 Zakopane
tel. 18 201-29-39, 797-00-20-25

Homilia: ZDOBYWAĆ MĄDROŚĆ
2012.11.10., niedziela

Dziękuje Ci po prostu za to, że jesteś Bogiem
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny
… za to, że milczysz.

Ks. Jan Twardowski

…że nie mieścisz się w naszej głowie

Chcielibyśmy być mądrzy. Jeśli nie możemy tego osiągnąć to i tak myślimy sobie, że są głupsi od nas i tak się pocieszamy. Pragnienie mądrości pojawia się w człowieku nawet bardzo małym, gdyż wynika to z potrzeby poznawania. Małe dziecko potrafi przemieszczać się nawet na czworakach aby coś nowego poznać, dotknąć, przyciągnąć do buzi. Na każdym etapie rozwoju czegoś uczymy się, coś poznajemy i dzięki temu rozwijamy się jako osoby ludzkie. Jeśli nie chcemy się uczyć, lub nie możemy jest to okres zastoju, stagnacji. W takim wypadku nie czujemy się dobrze i nie cieszymy się z życia, nie doceniamy też wartości różnych darów, które posiadamy. Trzeba jednak zauważyć, że sprawa uczenia się, studiowania i poznawania nie zawsze idzie w parze z posiadaniem mądrości. Widzimy czasem wielu ludzi, którzy uczestniczą w licznych szkoleniach, kursach, sympozjach, a nie umieją podstawowych rzeczy aby radzić sobie z codziennością. Możemy posłużyć się przykładem z życia Sanktuarium Matki Bożej w La Salette. Do tego urokliwego miejsca, które znajduje się w południowej Francji, niedaleko Grenoble, w wysokich Alpach, przybywają liczni pielgrzymi. Są oni z różnych krajów i mówią w ojczystych językach. Aby można było ich przyjąć i opowiedzieć o Objawieniu, Sanktuarium zatrudnia kapelanów. Oni dzięki znajomości języków mogą przemawiać do pielgrzymów i przyjąć ich w tym świętym miejscu objawienia się Matki Bożej. Pewien kapłan, który tam posługiwał pielgrzymom posiadał znajomość kilku języków. To oczywiście wzbudziło podziw u słuchaczy i bardzo go chwalili. Wtedy ten kapłan powiedział im następującą sentencję; „są ludzie, którzy władają biegle pięcioma językami ale nie potrafią dogadać się z najbliższymi, żoną, mężem, dziećmi czy dziadkami”

…że nie sposób Cię ogarnąć sercem

Aby być otwartym na mądrość, potrzeba widzieć w sobie trochę głupoty. Jeśli się nam wydaje, że wszyscy inni wokół są mądrzejsi od nas, a my jesteśmy mali i nieporadni, choć czasem coś nam się udaje - to dobry znak. To może być nieśmiały zwiastun mądrości. Mądrość prawdziwa jest inna niż my sobie wyobrażamy, bo pochodzi od Boga. Bóg jest święty, Bóg jest inny niż wszystko inne. Boże drogi są inne niż drogi ludzkie, i myśli Boże nie są myślami ludzkimi. Poucza nas zatem Autor księgi Mądrości, że mądrość Boża zstępuje z góry i jest darem od Boga. Zachęca nas byśmy myśleli o Bogu właściwie. Moglibyśmy dopowiedzieć , aby myśleć o Bogu w ogóle, przynajmniej chwilami, bo przecież spontanicznie myślimy o wszystkim, ale nie o Bogu. Bóg jest życzliwy dla stworzeń i z troską patrzy na człowieka. Jezus w Ewangelii mówi nam; „ już was nie nazywam sługami ale przyjaciółmi …”Bądźmy więc filantropami, tymi którzy są przyjaźni ludziom. Dziś łatwiej niektórym być przyjaciółmi zwierząt i natury niż ludzi. Mizantrop nie otwiera się na dar mądrości Bożej gdyż nie jest podobny do Boga, który kocha każdego człowieka.

…że jesteś tak bliski

Kolejnym krokiem w stronę mądrości jest zalecenie: pokochajcie uczciwość, chodzi tu o postępowanie zgodne z wolą Bożą, która ma swój wyraz w przykazaniach i nakazach sumienia. Tu szczególnie potrzebujemy prosić Ducha Świętego aby wzbudził w nas dar bojaźni Bożej. To może pomóc nam pokonać przywiązanie do naszych planów i kurczowego trzymania się naszej woli. To sprawi, że będziemy bardziej prawdziwi i autentyczni gdy modlimy się w Ojcze Nasz: bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi… Ks. Edward Staniek profesor homiletyki z Krakowa w jednym z kazań tak napisał; „człowiek, umiejący nadać sens każdemu wydarzeniu, które w życiu go spotyka jest człowiekiem posiadającym mądrość i jest niezwykle szczęśliwy”. Stawajmy często przed Bogiem w postawie ubóstwa i pragnienia mądrości i wołajmy do Ducha Świętego aby obdarzał nas darem rozumu i mądrości. Prośmy i zaraz dziękujemy za łaski Ducha Świętego, którymi nas obdarza gdyż Bóg - Duch Święty niczego bardziej nie pragnie niż tego aby do nas przyjść i przynieść dar mądrości i zbawienia. Amen

Ks. Zdzisław Sawka
PROBOSZCZ

1 Listopada: Święto Wszystkich Świętych
2012.11.02., sobota

Jak co roku 1 Listopada katolicy obchodzą Święto Wszystkich Świętych. Uroczystość ma swój początek w obchodach upamiętnienia męczenników, którzy oddali swoje życie za Chrystusa, a nie byli wspominani w kanonie mszy świętej. Pierwotnie święto obchodzono 13 maja. W 731 roku papież Grzegorz III przeniósł święto na dzień 1 listopada, a papież Grzegorz IV rozporządził, aby dzień ten był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego.

W naszej parafii uroczysta msza odbyła się o godzinie 1100. Na łętowskim cmentarzu zgromadzili się parafianie by w ten ważny dzień być blisko z tymi co odeszli. Nie zabrakło również gości, którzy nie zapomnieli o swoich przodkach. Mszę koncelebrował ksiądz proboszcz Zdzisław Sawka. W kazaniu, które wygłosił określił istotę tej uroczystości. Święci są nam potrzebni w stawaniu się świętymi, wstawiają się za nami u Boga i są naszymi najlepszymi orędownikami. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jaką moc mają prośby kierowane w stronę świętych. Powinniśmy jak najczęściej korzystać z tej łaski, a jej owoców doświadczymy po śmierci.

Następnego dnia obchodzony jest Dzień Zaduszny, w którym wspomina się zmarłych. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby pomodlić się za swoich bliskich, ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze. Przeżywane ostatnio święta przypominają nam, że nic nie jest wieczne i że byli tacy ludzie, którzy swoim życiem zapracowali na miano świętych, a ich postawa pomoże nam cieszyć się w chwale nieba.

Paulina Kołodziej

Nabożeństwo Wypominokowe: Wykaz osiedli
2012.11.03., niedziela

Cały listopad modlimy się za wiernych zmarłych.

Nabożeństwo wspominkowe codziennie oprócz niedziel o godzinie 1630.
Wypominki czytamy osiedlami.

Wykaz osiedli:

Poniedziałek - Zięby, Kuligi, Trybusy, Wydry
Wtorek - Palace, Michory, Niedojady, Prośki, Cierpiele
Środa - Danaje, Nowaki, Bulaki, Węglarze, Łącki, Pajdy
Czwartek - Wójciaki, Paliwody, Podgronie, Snozy, Zagronie, Mysze, Folwark, Krzystki, Antosze, Młaka, Zagrody, Derczaki
Piątek - Kuczaje, Adamy
Sobota - Klimki i wypominki nie oznaczone nazwą osiedla

Ks. Zdzisław Sawka
PROBOSZCZ

Ogłoszenia Parafialne: Odnośnie cmentarza
2012.10.13., niedziela

Zbliża się miesiąc listopad i konieczność oczyszczenia grobów naszych bliskich. Przypominamy i prosimy o zachowanie porządku na cmentarzu.

Prosimy o segregowanie śmieci:

ZAGRODA z desek - odpady organiczne
(np. trawa, wieńce żywe, rośliny bez worków foliowych)

DO kontenera - odpady sztuczne
(np. szkło, plastik, kwiaty sztuczne)


Prosimy też aby uporządkować groby tych, którzy nie mają już rodziny, będzie to wyraz naszej wiary i miłosierdzia. Prosimy aby przy robieniu porządków nie wyrzucać śmieci gdzie nam jest wygodnie tzn. pod ogrodzenie, przy grobach lub za kaplicę. Niestety takie przypadki się zdarzają. Dziękujemy bardzo za troskę i zrozumienie.

Ks. Zdzisław Sawka
PROBOSZCZ

JEDEN Z NAS: Podpisz Petycję
2013.09.15, niedziela

W komunikacie z 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi opowiedzieli się za europejską inicjatywą obywatelską „Jeden z nas”, która ma doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. Więcej..

Apelujemy do wszystkich pełnoletnich Polek i Polaków o wsparcie obywatelskiej inicjatywy „Jeden z nas” poprzez złożenie swego podpisu a także propagowanie tej inicjatywy w swojej rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pracy. Podpisy popierające inicjatywę „Jeden z nas” można składać zarówno w formie tradycyjnej „papierowej”, jak i wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej: www.jedenznas.eu

Komitet Narodowy
Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
„Jeden z Nas”

Również w następną niedzielę w dniu 22 września w naszym Kościele Parafialnym - będzie możliwość złożenia swojego podpisu pod akcją „Jeden z nas”.

Prosimy zabrać ze sobą na Mszę Świętą dowód osobisty. Aby złożyć swój podpis wymagany jest numer pesel.

Ks. Zdzisław Sawka MS

Apel Maryjny: W każdą sobotę września
2013.09.06., piątek

Już od jutra rozpoczynamy Apele Maryjne o godzinie 2030, które odprawiać będziemy w każdą sobotę września.

START:
2030 - Kościół Parafialny w Łętowem
• Modlitwa : Rozważanie Maryjne & Dziesiątek Różańca Świętego
• Procesja do kapliczki na dziedzińcu kościoła

NA KONIEC:
• Śpiew: Anioł Pański z La Salette

Zapraszamy wszystkich parafian i mieszkańców okolicznych wsi na te niezwykłe nabożeństwa. Niech będą one naszym przygotowaniem do uczczenia kolejnej rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette.

Warto Przeczytać: Życiorys ks. Josefa
2013.08.31., sobota

Zachęcam do przeczytania krótkiej biografii ks. Josefa Jaroša MS, naszego nowego katechety. Życiorys jest dostępny - w zakładce Kapłani.

Witamy serdecznie księdza Josefa w naszej parafii i życzymy mu Błogosławieństwa Bożego oraz wielu łask w pracy duszpasterskiej.

W zeszłym tygodniu ks. Adam Sędzik MS zakończył swą posługę duszpasterską w naszej parafii.

Dziękujemy księdzu Adamowi za posługę w konfesjonale, pracę duszpasterską i katechetyczną oraz za wszelkie inicjatywy duszpasterskie podejmowane w parafii. Bóg zapłać!

Sprawozdanie: V Piesza Pielgrzymka Łętowska
na Ćwilin
2013.08.27., wtorek

KROKAMI WIARY - pod takim hasłem wyruszyła V Piesza Pielgrzymka Łętowska na Ćwilin.

Swą modlitewną wędrówkę kilkunastoosobowa grupa wiernych rozpoczęła o 12:40 pod odnowioną niedawno figurą Matki Bożej Saletyńskiej. Z każdym kilometrem liczba uśmiechniętych pielgrzymów powiększała się, Łętowe wyruszało na szlak! Dołączających do marszu witano radosnym śpiewem, wszak w coraz to większej grupie mogliśmy umacniać swoją wiarę, w trudzie maszerując wśród beskidzkich krajobrazów i wychwalając Boga.


(...)

Więcej .. Galeria Zdjęć

Zapraszamy: V Piesza Pielgrzymka Łętowska
na Ćwilin - "KROKAMI WIARY"
2012.08.17., sobota

W niedzielę 25 września odbędzie się V Piesza Pielgrzymka Łętowska
na Ćwilin
pod hasłem "Krokami Wiary".

Podczas wchodzenia rozważanie Różańca Świętego. Na szczycie Msza Święta. Później wspólna rekreacja i ognisko gdzie czekać będą na nas: kiełbaski, woda oraz chleb. Wszystko to zostało przygotowane przez dobrodziejów.

START:
1230 Wyjście od kościoła
1630 Msza Święta na szczycie Ćwilina


TRASA:


Wszystkie bieżące informacje o VPPŁ można znaleźć również na: facebooku.

Serdecznie zapraszamy.

15 sierpnia: Uroczystość Wniebowzięcia NMP
2013.08.16, piątek

15 sierpnia dla wszystkich Polaków jest datą szczególną bowiem w tym dniu kilkadziesiąt lat wcześniej wojsko polskie pokonało bolszewicką ofensywę zatrzymując tym samym pochód komunizmu na zachód. To również ważny dzień dla katolików, którzy świętują wtedy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

W naszej parafii obchody tego święta są bardzo uroczyste, sama msza odpustowa odbywa się w małej, ale pięknej kapliczce usytuowanej na osiedlu Niedojady.

Przygotowania do tego szczególnego dnia rozpoczynają się wiele dni wcześniej, a końcowy efekt, który co roku zachwyca wszystkich zebranych jest zasługą wspólnej pracy mieszkańców osiedla Niedojady i Michory. I w tym roku na niewielkim pagórku porośniętym drzewami zgromadziło wielu wiernych pośród, których nie byli tylko parafianie, ale także ludzie przyjezdni.

Kazanie wygłosił ks. Daniel Banaszkiewicz, salwatorianin, a cała mszę uświetniła orkiestra z Mszany Górnej pod batutą Pana Michała Myszy.

Bliskość natury, możliwość wysłuchania pouczającej homilii sprawiają, że co roku wierni przybywają w to samo miejsce by kultywować tę przepiękną łętowską tradycję.

Paulina Kołodziej

Więcej .. Galeria Zdjęć

Zaproszenie: Wieczorek dla Dzieci
u Sióstr Saletynek
2013.08.03, sobota

Zapraszamy wszystkie dzieci na wieczorną Mszę Świętą oraz wakacyjne gry i zabawy.

Najbliższe spotkanie odbędzie się: 6 sierpnia we wtorek.

Można zabrać ze sobą:
kocyk, ulubioną zabawkę, piłkę, skakankę, gry planszowe.

Siostry Saletynki

Wakacje: ..ale nie od Pana Boga
2013.08.01, czwartek

Wakacje to czas, na który każdy z nas czeka z upragnieniem przez cały rok. O wiele wcześniej część z nas planuje jak ciekawie może spędzić lato. Przez dziesięć miesięcy pracy, nauki i obowiązków - jesteśmy rozmarzeni o wakacyjnych podróżach, wypadach w góry, nad morze, odwiedzinach znajomych i rodziny. Chcąc kreatywnie spędzić czas, zapominamy o Najważniejszym - o Bogu. Chociażby codzienna poranna modlitwa? Nie zajmuje wiele czasu, ale sprawia że ten dzień stanie się bardziej wartościowy.

Modlitwa dla wielu to wyuczone regułki, w których nie szukając głębokiej treści, niestety wymawiamy je bezmyślenie i w pośpiechu.
A jak wygląda Twoja modlitwa?
Czy jest ona rozmową z Bogiem?

Gdy wyuczone modlitwy nie oddają sensu własnych doznań - powiedz Bogu "coś" od siebie.

Nie warto przywiązywać wagi do pory czy miejsca odmawiania modlitw. Bóg jest obecny wszędzie. Nie ważne czy jest to ranek, środek dnia, czy jesteś w Kościele, albo myjesz naczynia lub jedziesz autobusem. Jeśli masz tylko taką potrzebę i chęć - pomódl się.

Obecny rok liturgiczny nazwany jest ROKIEM WIARY.
Warto zatrzymać się w miejscu na moment i poświęcić chwilę na przemyślenie
- co do tej pory zrobiliśmy w kierunku pogłębiania swojej sfery duchowej?

A może to czas by uczynić coś więcej dla swojej wiary?

Przeszkody doczesne jakimi są brak czasu, brak chęci oraz lenistwo - są niewiele warte w perspektywie wiecznego życia.
Ten rok został jeszcze bardziej ubogacony w przeróżne spotkania modlitewne, pielgrzymki i tym podobne eventy, by zachęcić człowieka w każdym wieku - do otwartego wyznawania swojej wiary.
Nie dawno zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii, na które przyjechało wielu wiernych z całego świata. Podczas tej uroczystości papież Franciszek podkreślał:

"Wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy,
im bardziej się z nią dzieli, przekazuje,
aby wszyscy mogli poznać, umiłować
i wyznawać Jezusa Chrystusa, Który
Jest Panem życia i historii"


Nie uciekajmy od uczestnictwa we Mszach Świętych czy nabożeństwach. Nie wymawiajmy się tym, że jest za gorąco aby pójść do kościoła, że mamy zbyt dużo pracy, albo że jesteśmy zmęczeni.
Nie uczestniczmy w liturgii samym ciałem, myślami błądząc po wydarzeniach z dnia wczorajszego. Wykorzystajmy ten niezwykły czas wakacji, by odbudować swoje relacje z Panem Bogiem. Bez względu na to gdzie jesteśmy, On o żadnym z nas nie zapomina - Bóg czeka na Ciebie i bardzo Cię kocha.

AgniK & Mel

Strona Internetowa: Coraz więcej odwiedzających!
2013.05.01, środa

Prawie 1600 internautów odwiedziło w kwietniu naszą stronę internetową www.letowe.saletyni.pl. Średnio w ciągu jednego miesiąca liczba gości wynosiła około 500 osób. To ogromnie miłe zaskoczenie, że w ciągu ubiegłego miesiąca odwiedzających było trzykrotnie więcej!

Nasz portal działa od 26 września 2011 roku, od tamtego czasu dodano aktualności na stronie głównej oraz kilka dodatkowych zakładek w menu, dzięki którym nasza strona stała się czytelniejsza i ciekawsza.

Pragnę pozdrowić wszystkich naszych parafian obecnie mieszkających zagranicą, którzy na bieżąco śledzą losy parafii w Łętowem. Statysyki wskazują że jest Państwa najwięcej w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy za zainteresowanie i pamięć oraz zachęcamy do pozostawienia wpisów w Księdze Gości.

W imieniu swoim i duszpasterzy serdecznie dziękuję wszystkim osobom za ich zaangażowanie i pomoc w tworzeniu naszej strony internetowej. Szczególne podziękowania składam Aleksandrze Jarosz za jej niezwykłe teksty, w których zawsze przemyca radosne przesłanie. Dziękuję również Jarosławowi Tomala, który jako parafialny fotograf dokumentuje wszystkie ważne uroczystości i wydarzenia. Efekty jego pracy mogą Państwo zobaczyć w internetowej Galerii zdjęć.

Szczęść Boże.

Melania Filipiak
Administrator

MAJ: Miesiącem Maryji
2013.04.30, wtorek

Za oknem zrobiło się zielono, przyszedł maj. Dzieci przyjmą Sakrament Pierwszej Komunii Świętej, dla maturzystów to czas ostatnich egzaminów, podejmowania ważnych decyzji. Dla wielu maj to okres pierwszych miłości. Jednak w KOŚCIELE - miesiąc ten poświęcony jest Maryji. Wieczorami gromadzimy się w kościołach czy przy przydrożnych kapliczkach.

Tradycja majówek w Polsce sięga połowy XIX wieku. Pierwsze nabożeństwa zaczęto odprawiać w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, po 30 latach znane były już w całym kraju. Zauważyć trzeba, że rodowód nabożeństw sięga V wieku - na Wschodzie już wtedy gromadzono się na śpiewaniu ku czci Maryi. Głównym elementem nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska. Piękny hymn wysławiający naszą Matkę powstał prawdopodobnie we Francji w XII wieku, a nazwa loretańska pochodzi od miejscowości Loretto, gdzie nabożeństwo było szczególnie chętnie odmawiane.

W Polsce wymienia się 50 tytułów Maryi. Ostatnie Królowo Polski przekształcone zostało po wojnie i wiąże się bezpośrednio z uroczystością NMP Królowej Polski obchodzonej 3 maja. W tym dniu w naszej parafii będziemy przeżywać odpust ku czci naszej Patronki. Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku gdy Grzegorz z Sambora, polski poeta, profesor teologii i poetyki, nazywał Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu Królowej pojawiło się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryji. W kolejnych latach królowie oddawali Polskę pod Jej opiekę, ślubując tym samym cześć. Ostatecznie w 1962 roku Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. Nie zapominajmy też, że ten dzień jest świętem narodowym. Porządek Mszy Świętych jak w niedzielę. Słowo Boże w tym dniu, będzie głosił do nas ks. dr Józef Pochwat MS.

Ola Jarosz

Życzenia: 50-lat życia księdza Zdzisława
2013.04.16, wtorek

Czcigodny Księże Proboszczu!

W dniu 50. rocznicy urodzin

Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię strzeże.
Niech Ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech Cię obdarzy pokojem.
Pan niech Ci błogosławi.


Pragniemy podziękować księdzu za troskę, uśmiech
oraz za wszelkie dobro które doświadczamy.
Życzymy dużo radości w posłudze duszpasterskiej, zdrowia
oraz siły do realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
Niech wszyscy ludzie spotkani na kapłańskim szlaku
obdarzają księdza życzliwością i dobrocią,
a Wszechmogący Bóg niech zsyła na księdza swoje dobre dary.
Podejmowany trud zmagania się z codziennością
niech Cię uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia.

Wszystkiego dobrego!
Szczęść Boże

W imieniu parafian
życzy Melania

Wielki Post: Droga Krzyżowa - godzina 1900
2013.02.26, wtorek

Czy wiesz że ..w każdy piątek o godzinie 19:00, odprawiana jest Droga Krzyżowa?

Organizatorzy?
Co tydzień nabożeństwo odprawia inna grupa osób.
Pierwszą z nich była młodzież z naszej parafii - która oprócz prezentacji multimedialnej, przygotowała głęboki w swej treści scenariusz Drogi Krzyżowej, skromną dekorację oraz refleksyjny repertuar.

Kolejne nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą prowadzone przez nasze Siostry Saletynki, nauczycieli z Szkoły Podstawowej z Łętwego oraz młodzież.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH do przybycia i uczestniczenia w tym nabożeństwie, by w medytacyjnym nastroju kontemplować stacje Drogi Krzyżowej.


2013.02.17., niedziela

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że przeżywszy lat 76 zmarła mama naszego ks. Adama Sędzika
Maria Sędzik
Pogrzeb zmarłej nastąpi dnia 19.02.2013r. o godz. 13:00,
w Kobierno koło Krotoszyna (kaplica przy kościele).
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Amen

Ministranci: Nowa zakładka na stronie
2013.02.17, niedziela

Od tej niedzieli, służenie ministrantów na Mszach Świętych - będzie odbywać się według ściśle określonego grafiku.
Przynajmniej raz w dni powszednie zobowiązany jest służyć na Liturgii w kościele każdy z ministrantów, ale również na jednej z niedzielnych Mszy Świętych.

Aby ułatwić zapoznanie się z grafikiem oraz ogłoszeniami dotyczącymi posług ministrantów w kościele, utworzono w menu z lewej strony zakładkę Ministranci.

Administrator

Z Kroniki Parafii: Droga Krzyżowa z 1998 roku
2013.02.16, sobota

Wczoraj w naszym kościele odprawiliśmy po raz pierwszy od rozpoczęcia Wielkiego Postu, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nie jeden z nas pamięta Misterium Męki Pańskiej z 1998 roku. Na trasie dwóch kilometrów począwszy od Mszany Górnej do Kościoła Parafialnego w Łętowem, tłum wiernych uczestniczył w pieszej Drodze Krzyżowej.

Od tamtego wydarzenia minęło już 15 lat! Zachęcamy do obejrzenia filmu.Dziękujemy Panu Damianowi Węglarzowi za udostępnienie filmu.

Środa Popielcowa: Rozpoczęcie Wielkiego Postu
2013.02.11, poniedziałek

Środą Popielcową w tym tygodniu rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Tego dnia według obrzędów katolickich kapłani, na znak pokuty, posypią nasze głowy popiołem. Popiół do posypywania głów pochodzi ze spalonych palm święconych w Niedzielę Palmową w zeszłym roku. Zwyczaj ten do obowiązku Kościoła wprowadził papież Urban II w 1091 roku. Jak co roku myślą przewodnią postu są: post, jałmużna i modlitwa. Na czas Wielkiego Postu w Kościele dominuje kolor fioletowy, ołtarzy nie przyozdabia się kwiatami, z porządku liturgii znika Chwała na Wysokości Bogu i Alleluja, poza tym chrześcijanie w tym czasie nie powinni brać udziału w zabawach. W tym czasie odbywają się też w Kościołach Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale. W naszej parafii: Droga Krzyżowa - w każdy piątek o 16:15 a Gorzkie Żale w każdą niedzielę 16:15. Zachęcamy do licznego udziału.

Ola Jarosz

Uroczystość w SP: Otwarcie Sali Gimnastycznej
2013.01.24, czwartek

Po wielu latach ciężkiej pracy, Szkoła Podstawowa w Łętowem doczekała się wreszcie Sali Gimnastycznej. Uroczystość odbyła się 24 stycznia 2013 roku. Poświęcenia nowo powstałego obiektu dokonał nasz proboszcz ks. Zdzisław Sawka, a następnie w asyście ks. Adama Sędzika odprawił uroczystą Mszę Świętą.

Więcej informacji: www.SP-LETOWE.pl.

Więcej .. Galeria Zdjęć

Administrator

11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości
2012.11.11, niedziela

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie dla dobra jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania” ~ bł. Jan Paweł II

Narodowe Święto Niepodległości jest dla Polaków najważniejszym świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, po powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), po walkach na frontach I wojny światowej, dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu Polaków nasze państwo narodziło się na nowo.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 w czasach niemieckiej i sowieckiej okupacji, obchodzenie tej rocznicy było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych święto zostało przywrócone i nabrało szczególnego znaczenia.

Dbajmy o wolną Polskę poprzez aktywne i mądre uczestnictwo w jej życiu społecznym i kulturalnym, szanujmy nasze dziedzictwo narodowe, solidnie wypełniajmy swoje obowiązki i powierzajmy losy kraju Matce Bożej Królowej Polski.

Więcej .. Galeria Zdjęć

60 LAT POSŁUGI MISJONARZY SALETYNÓW W ŁĘTOWEM
2012.11.10, sobota

19 września 1846 roku w małej górskiej miejscowości we Francji, w La Salette niedaleko Grenoble, Piękna Pani objawia się dwojgu młodym pastuszkom. Zbadania wiarygodności tego cudownego zdarzenia podejmuje się ks. Philibert de Bruillard, biskup tamtejszej diecezji, niezwykle gorliwy i zasłużony dla kościoła francuskiego pasterz. Mimo wielu głosów krytycznych, szybko staje się gorącym orędownikiem saletyńskiego posłania. 19 września 1951 r. - po pięciu latach trudnej i wnikliwej pracy - w Liście Pasterskim potwierdza prawdziwość objawień, a tym samym uprawnia do oddawania publicznej czci Matce Bożej z La Salette. Sam objawienia saletyńskie uważa za największe i najważniejsze wydarzenie w swoim życiu. Już w maju 1952 r. rozpoczyna budowę bazyliki w La Salette.

Na tym nie poprzestaje: mając głęboko w sercu nakaz Matki Bożej "A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi!", w Liście Pasterskim z dn. l maja 1852 r., informuje diecezjan o utworzeniu zespołu kapłanów, którzy będą mieli pieczę nad miejscem pielgrzymkowym. "Kapłani ci - głosił list - będą nazywać się Misjonarzami Matki Bożej z La Salette, ich powstanie i istnienie będzie zarówno jak i sama świątynia wiecznym pomnikiem i pamiątką miłościwego objawienia Maryi [...]. Nikt nie może w to wątpić, ze Najświętsza Maryja Panna objawiła się na La Salette dla całego świata.”.

Dokładnie 100 lat później, 23 października 1952 r., do innej małej górskiej miejscowości, tym razem w Polsce - do Łętowego – przybywa pierwszy Misjonarz Saletyn, ks. Bronisław Młynarski, miesiąc później pierwszym saletyńskiem proboszczem zostaje ks. Józef Sroka MS.

I tak już od 60 lat, dzięki ofiarnej posłudze Księży Misjonarzy Saletynów, możemy powierzać swoje smutki, troski i radości Pięknej Saletyńskiej Pani.

Drodzy Kapłani, w imieniu wszystkich parafian, za Waszą gorliwą duszpasterską pracę, za mądrość, cierpliwość i zapał, składamy serdeczne „Bóg zapłać!”Śp. ks. Bronisław Młynarski MS


Misjonarze
Matki Bożej z La Salette
pracujący w Łętowem

więcejŚp. ks. Józef Sroka MS

[Źródło: Łętowe i okolice : dawniej i dziś / ks. Józef Pochwat MS, Kraków 2002]

Listopad: Miesiącem pamięci o zmarłych
2012.11.01., czwartek

Za oknem jesień, opadły liście. Nadszedł listopad, czas większej zadumy, refleksji nad tym co było i będzie. Niejeden z nas zatrzyma się by pomyśleć nad przemijaniem i tym co czeka nas dalej. 1 listopada obchodzimy rzymskokatolicką uroczystość, wbrew pozorom dzień radosny - Wszystkich Świętych, wspominamy bowiem wtedy tych, którzy osiągnęli już szczęście wieczne. 2 listopada modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące. W Polsce tradycją jest odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, składanie kwiatów, zapalanie zniczy.
W uroczystość Wszystkich Świętych Msze Święte w naszej parafii
o godz: 7:00 i 11:00 na cmentarzu.

Ola Jarosz

Sprawozdanie: Ognisko
2012.10.22., poniedziałek

W sobotę 20 października na placu przy plebani odbyło się ognisko. Organizatorem był ksiądz Zdzisław. Mimo, że to koniec października, pogoda nas nie zawiodła. Słońce dotrzymywało nam towarzystwa do samego końca. Na ognisko zaproszona była młodzież, dzieci, nasi księża i siostry zakonne a także ksiądz Łukasz Stachura i nowicjusze z Dębowca: Michał, Paweł, Jarek, Konrad, Mateusz, Maciek i Leonid. Ksiądz proboszcz zadbał o to by nie zabrakło kiełbasek, napoi i innych smakołyków. Czas umilały nam dźwięk gitary, bębna, wspólny śpiew. Nie obyło się też bez wspólnych żartów, ciekawych opowieści i meczu, który rozegrali ministranci. Dziękujemy obecnym za stworzenie cudownej atmosfery. Oby więcej takich chwil! :)

Ola Jarosz

Więcej .. Galeria Zdjęć

Październik: Miesiącem Różańca Świętego
2012.09.30., niedziela

Kolejny październik przed nami. W Kościele jest to czas szczególnego kultu Maryi. Modlitwa różańcowa jest znana od średniowiecza i niejeden z nas doświadczył ogromnej jej siły. Jan Paweł II mówił ,,Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, jej oczyma. Przeżywamy je tak jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku swojego Syna jest również obecna pośród naszych codziennych spraw.''.

Pośród wielu objawień Maryjnych były takie, których przesłanie wprost dotyczy modlitwy różańcowej. Należą do nich zatwierdzone przez Kościół objawienia w Lourdes, w Fatimie. Matka Boża zostawiła w tych miejscach wezwanie do codziennego odmawiania różańca. Właśnie te objawienia przypominały o sile różańca zdolnej przemienić świat i człowieka, mobilizując go do codziennej modlitwy.

Zapraszamy na wspólne rozważanie tajemnic różańca codziennie o godzinie 16.30 także w niedziele i święta. Prosimy szczególnie rodziców o zachęcenie dzieci i wspólne z nimi uczestnictwo w nabożeństwie.

Ola Jarosz

Informujemy: Zmiana porządku Mszy Świętych
2012.09.29., sobota

W związku z okresem jesienno-zimowym i ze względów liturgicznych
od 1 października przechodzimy na nowy porządek Mszy świętych w dzień powszedni. Od poniedziałku do soboty Msze Święte będą odprawiane o godz.: 700 i o 1700. Niedziela i święta pozostają bez zmian.

Sprawozdanie: Piesza Pielgrzymka na Ćwilin
2012.09.04., wtorek

Dnia 2 września 2012 r. z naszego kościoła wyruszyła Piesza Pielgrzymka na Ćwilin, pod hasłem: "Zbliżcie się moje dzieci". Nie było to pierwsze wyjście tego typu, chociaż odnowione dopiero w zeszłym roku. Inicjatorami była młodzież a dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza udało się ten pomysł zrealizować.

Sprzed kościoła wyruszyliśmy małą grupką o 12:30. Podczas wędrówki przez Łętowe dołączali się do nas licznie pielgrzymi. W czasie podejścia, które rozpoczęliśmy przed przewidzianym czasem rozważaliśmy Mękę Chrystusa. Na szczyt przybyliśmy około godziny 16. Było nas już prawie 150 osób.
Po krótkim odpoczynku, odmówiliśmy wspólnie litanie do MBS i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w otoczeniu górskiej scenerii.
Na zakończenie odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum. A później czekało już na uczestników ognisko.

Dziękujemy panu Edwardowi Kołodziejczykowi, Józefowi Nowakowi i Grzegorzowi Kołodziejowi za za sponsorowanie kiełbasek i napojów a także księdzu proboszczowi, księdzu katechecie, panu organiście, strażakom, młodzieży i uczestnikom.
Miejmy nadzieję, że Piesza Pielgrzymka na Ćwilin stanie się w naszej parafii coroczną tradycją.

Ola Jarosz

Więcej .. Galeria Zdjęć


Baner_LaSalette (280x76px) Credo św. Faustyny - ks. Józef Pochwat SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOSIERDZIE. STUDIUM «KAZAŃ DO LUDU» ŚW. CEZAREGO Z ARLES - KS. JÓZEF POCHWAT MS