Parafia pw. MB Królowej Polski w Łętowem

➥ AKTUALNOŚCI

Kochani Parafianie!

W imieniu nas kapłanów życzę Wam wszystkim obfitych darów duchowych płynących z radosnego Zmartwychwstania Pana Jezusa. Przede wszystkim głębokiej wiary w tę prawdę. Dlatego, że za wiarą pójdzie piękne życie Krzyża, czyli ofiary dla Boga przez posłuszeństwu Jego Słowu i budowania na nim codzienności, czerpiąc siły i moc z modlitwy, ofiary Mszy Św., Eucharystii i sakramentów oraz ofiary codziennej dla bliźnich: rodziny, przyjaciół, sąsiadów i sióstr i braci we wspólnocie Kościoła. Takie życie niech Was prowadzi ku życiu, które się nie kończy i jest wieczną radością!

Życzymy Wam również obfitych darów życiowych: zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym:
• wzajemnej miłości
• uzdrowienia tej relacji miłości, gdzie jej brakuje
• dzieciom – ciepła, czułości i troskliwej, odpowiedzialnej i wymagającej miłości rodziców
• młodzieży – mądrości życia opartej na tym co jest wymagające i daje nie w krótkiej , ale w dłuższej perspektywie prawdziwą radość i szczęście, czyli mądrości opartej na Dekalogu i Ewangelii
• samotnym – przyjaźni z przyjacielem, który zawsze jest blisko, Jezusem i dobroci ludzkiej
• chorym, cierpiącym, starszych, utrudzonym życiem – serdecznej troski i opieki najbliższych oraz wielu Szymonów i Weronik, którzy na chwilę ulżą w Krzyżu, pocieszą i otrą piekące, może przelewające się z bólu łzy…

Wszystkim Wam Drodzy Parafianie, mili goście, uczestnicy nabożeństw w naszym parafialnym kościele życzymy głębokiej radości i nadziei, zwłaszcza gdy Krzyż życia, Krzyż problemów i trudności mocno przygniata do ziemi, że Zwycięski, Zmartwychwstały Chrystus to wszystko zawarł w swoim Krzyżu, a dzisiaj ociera Wam utrudzoną twarz i mówi: „Ufaj, jam zwyciężył świat…” Chodź za Mną. Razem pokonamy wszystko. Nawet śmierć!

Radosnych, błogosławionych i pełnych Bożego Pokoju, płynącego z Pustego Grobu Jezusa, Świąt Jego Zmartwychwstania! Szczęść Boże!

Triduum Paschalne WIELKANOC: Łętowe 2018
2018.03.23, piątek


WIELKI CZWARTEK ~ Ustanowienie Eucharystii

1730 ~ Msza Święta Wieczerzy Pańskiej.
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja do godziny 2200.


WIELKI PIĄTEK ~ Misterium Krzyża

Adoracja: od godziny 700 do 1700 w Ciemnicy.
1700 ~ Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
1730 ~ Liturgia Męki Pańskiej z przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu i adoracja do godziny 2200.
W tym dniu obowiązuje post ścisły.
Przed odsłoniętym krzyżem przyklękamy aż do Wigilii Wielkanocnej.
Ofiary składane przy adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
WIELKA SOBOTA ~ Wigilia Paschalna

Adoracja: od godziny 700 do liturgii wieczornej o godzinie 1900.
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od godziny 1000 do 1200 co pół godziny.
Zachęcamy w tym dniu do adoracji Pana Jezusa w Bożym Grobie.
1900 ~ Liturgia Wigilii Pashalnej.
Na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych prosimy przynieść świece.
WIELKANOC - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

600: Procesja rezurekcyjna i Msza Święta.
Kolejne Msze Święte o godzinach: 9.00 i 10.45.
W niedzielę Wielkanocną Mszy Świętej o godzinie 15.00 nie będzie.
Prosimy Strażaków o wystawienie warty przy Grobie Pańskim i na Rezurekcję, a panie i dziewczęta w strojach regionalnych do niesienia obrazów i figur.


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze Święte jak w każdą niedzielę: 700, 900, 1045, 1500
Składka w tym dniu przeznaczona jest na Papieski Uniwersytet św. Jana Pawła II w Krakowie.

Plan Adoracji jest wywieszony w gablocie oraz dostępny w załączniku .pdf.

RAPORT
Zalecenia technologiczne i materiałowe do celów remontowych wykonane po wizycie na obiekcie dnia 02.04.2014.
! .pdf

Ogłoszenia Parafialne: Zbiórka na remont kościoła
2014.03.09, niedziela

W naszej Parafii odbywa się zbiórka na remont kościoła.

Nasi Radni i Członkowie Grupy Wsparcia przejdą po domach. Każda rodzina będzie miała swoją kartę, na której zbierający wpiszą kwotę , a darczyńca może się podpisać. Dziękujemy wszystkim składającym ofiary za współpracę i zrozumienie.

Pieniądze będą składane na koncie w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej.

Numer konta jest podany na stronie internetowej naszej Parafii, w gablocie, i na stoliku pod chórem kościoła:

Parafia Rzymsko- Katolicka P. W. M.B. Królowej Polski
34-733 Łętowe 311
93 8808 0006 0010 0003 3473 0005
Ofiara na remont Kościoła pw. M.B. Królowej Polski w Łętowem

Prosimy o życzliwe przyjęcie naszych Radnych, którym dziękujemy za pracę i zaangażowanie dla naszej społeczności Łętowe.Z tego konta będziemy opłacać wszystkie wydatki związane z remontem naszej świątyni.Upoważnieni są do niego dwie osoby z Rady Parafialnej i ks. Proboszcz.

Ks. Zdzisław Sawka MS

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży: Akcja 1%
2014.02.23., niedziela

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% z podatku na nasz Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette.

Informujemy także, że Fundusz w zeszłym roku wsparł dzieci i młodzież z naszej parafii kwotą:
8 tysięcy złotych.

www.fundusz.saletyni.pl

Składamy serdeczne Bóg zapłać za każdy dar, czy to w formie darowizny czy też przekazując 1% procent podatku na działalność funduszu. Na tablicy ogłoszeń jest podany numer KRS oraz inne dane dotyczące Funduszu.

ks. Jerzy Makula
tel. 797-00-20-26

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
im. Matki Bożej z La Salette
Jakub Bałaziński
ul. Tuwima 5, 34-500 Zakopane
tel. 18 201-29-39, 797-00-20-25

Ogłoszenia Parafialne: Odnośnie cmentarza
2012.10.13., niedziela

Zbliża się miesiąc listopad i konieczność oczyszczenia grobów naszych bliskich. Przypominamy i prosimy o zachowanie porządku na cmentarzu.

Prosimy o segregowanie śmieci:

ZAGRODA z desek - odpady organiczne
(np. trawa, wieńce żywe, rośliny bez worków foliowych)

DO kontenera - odpady sztuczne
(np. szkło, plastik, kwiaty sztuczne)


Prosimy też aby uporządkować groby tych, którzy nie mają już rodziny, będzie to wyraz naszej wiary i miłosierdzia. Prosimy aby przy robieniu porządków nie wyrzucać śmieci gdzie nam jest wygodnie tzn. pod ogrodzenie, przy grobach lub za kaplicę. Niestety takie przypadki się zdarzają. Dziękujemy bardzo za troskę i zrozumienie.

Ks. Zdzisław Sawka
PROBOSZCZ

Z Kroniki Parafii: Droga Krzyżowa z 1998 roku
2013.02.16, sobota

Wczoraj w naszym kościele odprawiliśmy po raz pierwszy od rozpoczęcia Wielkiego Postu, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nie jeden z nas pamięta Misterium Męki Pańskiej z 1998 roku. Na trasie dwóch kilometrów począwszy od Mszany Górnej do Kościoła Parafialnego w Łętowem, tłum wiernych uczestniczył w pieszej Drodze Krzyżowej.

Od tamtego wydarzenia minęło już 15 lat! Zachęcamy do obejrzenia filmu.Dziękujemy Panu Damianowi Węglarzowi za udostępnienie filmu.

60 LAT POSŁUGI MISJONARZY SALETYNÓW W ŁĘTOWEM
2012.11.10, sobota

19 września 1846 roku w małej górskiej miejscowości we Francji, w La Salette niedaleko Grenoble, Piękna Pani objawia się dwojgu młodym pastuszkom. Zbadania wiarygodności tego cudownego zdarzenia podejmuje się ks. Philibert de Bruillard, biskup tamtejszej diecezji, niezwykle gorliwy i zasłużony dla kościoła francuskiego pasterz. Mimo wielu głosów krytycznych, szybko staje się gorącym orędownikiem saletyńskiego posłania. 19 września 1951 r. - po pięciu latach trudnej i wnikliwej pracy - w Liście Pasterskim potwierdza prawdziwość objawień, a tym samym uprawnia do oddawania publicznej czci Matce Bożej z La Salette. Sam objawienia saletyńskie uważa za największe i najważniejsze wydarzenie w swoim życiu. Już w maju 1952 r. rozpoczyna budowę bazyliki w La Salette.

Na tym nie poprzestaje: mając głęboko w sercu nakaz Matki Bożej "A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi!", w Liście Pasterskim z dn. l maja 1852 r., informuje diecezjan o utworzeniu zespołu kapłanów, którzy będą mieli pieczę nad miejscem pielgrzymkowym. "Kapłani ci - głosił list - będą nazywać się Misjonarzami Matki Bożej z La Salette, ich powstanie i istnienie będzie zarówno jak i sama świątynia wiecznym pomnikiem i pamiątką miłościwego objawienia Maryi [...]. Nikt nie może w to wątpić, ze Najświętsza Maryja Panna objawiła się na La Salette dla całego świata.”.

Dokładnie 100 lat później, 23 października 1952 r., do innej małej górskiej miejscowości, tym razem w Polsce - do Łętowego – przybywa pierwszy Misjonarz Saletyn, ks. Bronisław Młynarski, miesiąc później pierwszym saletyńskiem proboszczem zostaje ks. Józef Sroka MS.

I tak już od 60 lat, dzięki ofiarnej posłudze Księży Misjonarzy Saletynów, możemy powierzać swoje smutki, troski i radości Pięknej Saletyńskiej Pani.

Drodzy Kapłani, w imieniu wszystkich parafian, za Waszą gorliwą duszpasterską pracę, za mądrość, cierpliwość i zapał, składamy serdeczne „Bóg zapłać!”Śp. ks. Bronisław Młynarski MS


Misjonarze
Matki Bożej z La Salette
pracujący w Łętowem

więcejŚp. ks. Józef Sroka MS

[Źródło: Łętowe i okolice : dawniej i dziś / ks. Józef Pochwat MS, Kraków 2002]


Baner_LaSalette (280x76px) Credo św. Faustyny - ks. Józef Pochwat SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOSIERDZIE. STUDIUM «KAZAŃ DO LUDU» ŚW. CEZAREGO Z ARLES - KS. JÓZEF POCHWAT MS