RYS HISTORYCZNY PARAFII p.w. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI w ŁĘTOWEM

Wieś Łętowe, o której pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1596 roku, od samego początku należała do parafii Mszana Dolna. Plan utworzenia samodzielnej placówki duszpasterskiej w Łętowem zrodził się w 1917 roku, gdy proboszczem i dziekanem w Mszanie Dolnej został ks. Józef Stabrawa.  Po wizytacji Łętowego ks. Stabrawa doszedł do wniosku, że mieszkańcy tej wsi mają znajdalej do kościoła parafialnego i to drogami trudnymi do przebycia. Hasło „kościół w Łętowem” napotkało wiele trudności w realizacji. Pierwszą i najważniejszą był brak parceli pod budowę, a drugą był fakt, że nie wszyscy mieszkańcy wsi podeszli do projektu z entuzjazmem. Dopiero w 1925 roku Józef Węglarz z sąsiadami wybudował kaplicę na swej działce na osiedlu Folwark. Nie było to miejsce dogodne dla wszystkich. Tego samego roku 1925 inny gospodarz, Sebastian Murzyn, ofiarował dużą parcelę, pod budowę kościoła i plebanii. Tym razem parcela leżała w miejscu ogólnie dostępnym. Kaplicę na osiedlu Folwark rozebrano, a materiał z rozbiórki przeniesiono na plac budowy świątyni, do ponownego wykorzystania. Parafianie ofiarnie wznosili drewniany budynek podobny do dużego baraku. Po zakończeniu tych prac, świątynia została ponownie poświęcona dnia 8 grudnia 1939 roku przez księdza dziekana Józefa Stabrawę.

Na mocy dekretu z dnia 31 grudnia 1941 nr 5942/41, wydanego przez ówczesnego ordynariusza księdza kardynała księcia Adama Sapiechę, została erygowana z dniem 1 stycznia 1942r. samodzielna parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Łętowem. Dekret został odczytany z ambon 11 stycznia 1942 roku. Wtedy to wierni dowiedzieli się, że administratorem parafii został ksiądz Władysław Magiera, wikariusz z Mszany Dolnej. Nowy zarządca rozpoczął budowę plebanii. Dzieła tego nie udało mu się dokończyć, ponieważ zginął zastrzelony przez bandytów w nocy 31 maja 1947 roku. Następnym proboszczem był ks. Franciszek Zyzański, a po nim ks. Stanisław Grunwald (pseudonim konspiracyjny Wincenty Nowak), który dnia 5 listopada 1952 roku opuścił parafię, by wstąpić do nowicjatu Księży Chrystusowców. 10 listopada 1952 roku, parafia została przekazana Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów, którzy pracują tutaj do dziś. 19 września 1975 roku ks. kardynał Karol Wojtyła poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni.

Parafia obchodzi uroczystości odpustowe w dniu 3 maja ku czci Patronki Matki Bożej Królowej Polski oraz w czwartą niedzielę września ku czci Matki Bożej z La Salette. Na terenie parafii, na osiedlu Niedojady, znajduje się kaplica pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (wybudowana w latach 1905 – 1909), w której co roku obchodzony jest odpust w dniu 15 sierpnia.

[Źródło: Łętowe i okolice : dawniej i dziś / ks. Józef Pochwat MS, Kraków 2002]